museum logo

Eesti Juudi Muuseum
Еврейский музей Эстонии
Estonian Jewish Museum

embleem


1. aprillist kuni 1. novembrini Eesti juudi muuseum
on avatud järgmiselt:
Tööpäevadel: 10:00-17:00, laupäeval suletud. Pühapäeval - eelneval kokkuleppel.
Täispilet: 2 eurot, sooduspilet: 1 euro.
Lisainformatsioon: museum@jewish.ee;
Amnon-Juzef Luvistsuk 5517613
või Jelena Rudjak 56262251.
Tallinn, Karu t. 16
C 1 апреля до 1 ноября музей работает по следующему расписанию:
По будним дням: 10:00-17:00, в субботу музей закрыт.
В воскресенье - по предварительной договоренности.
Полный билет: 2 евро, льготный - 1 евро.
Дополнительная информация: museum@jewish.ee;
Амнон-Юзеф Лувищук (372)5517613 или Елена Рудяк (372)56262251.
Таллинн, ул. Кару 16
From April 1 until November 1, museum visiting hours are as follows:
Weekdays: 10:00- 17:00, Saturday - closed.
On Sunday - by previous appoitment.
Full-cost ticket: 2 euros; discount ticket - 1 euro.
Additional information: museum@jewish.ee;
Amnon-Juzef Luvischuk (372)-5517613
or Jelena Rudjak (372) 56262251.
Tallinn, Karu str. 16

Brošüür Брошюра Brochure
Pictures of the museum
EJA lehekülg    24.06.15
Сайт EJA    24.06.15
EJA site    24.06.15

Kataloog    12.02.15
Каталог    12.02.15
Catalogue    28.06.15
Arhiiv    28.05.15

Lugemissaal  03.06.15
Читальный зал  03.06.15
Reading room  03.06.15


Otsi muuseumi lehekülgedel       Поиск на страницах музея       Search museum site pages

             Kuidas võib annetada muuseumile
Как можно пожертвовать на музей
How to donate to the museum     since 26/2/2008