museum logo

Eesti Juudi Muuseum
Еврейский музей Эстонии
Estonian Jewish Museum

embleem


1. detsembrist kuni 1. aprillini Eesti juudi muuseum on avatud järgmiselt:
E: suletud. T, K, N, R: 11:00-16:00
Ekskursioonid ja külastus väljaspool tööaega - eelneval kokkuleppel.
Lisainformatsioon: Amnon-Juzef Luvistsuk – juzef@jewish.ee, (372)-5517613
Tallinn, Karu t. 16
C 1 декабря до 1 апреля музей работает по следующему расписанию:
По - музей закрыт. Вт - Пя: 11:00-16:00
Экскурсии или посещения вне рабочего времени по договоренности.
Дополнительная информация: Амнон-Юзеф Лувищук – juzef@jewish.ee, (372)-5517613
Таллинн, ул. Кару 16
From December 1 until April 1, museum visiting hours are as follows:
M - closed. T - F: 11.00- 16.00
Excursions or visits outside office hours by appointment.
Additional information: Amnon-Juzef Luvischuk - juzef@jewish.ee, (372)-5517613
Tallinn, Karu str. 16

Brošüür Брошюра Brochure
Pictures of the museum
EJA lehekülg    19.02.15
Сайт EJA    19.02.15
EJA site    19.02.15

Kataloog    12.02.15
Каталог    12.02.15
Catalogue    12.02.15
Arhiiv    04.11.14

Lugemissaal  08.08.14
Читальный зал  08.08.14
Reading room  08.08.14


Otsi muuseumi lehekülgedel       Поиск на страницах музея       Search museum site pages

             Kuidas võib annetada muuseumile
Как можно пожертвовать на музей
How to donate to the museum     since 26/2/2008