museum logo

Eesti Juudi Muuseum
Еврейский музей Эстонии
Estonian Jewish Museum

embleem


Eesti juudi muuseum on avatud E-R 10-17.
Teistel aegadel - eelneval kokkuleppel.
Sissepääs tasuta. Gruppidele - 2 Eur/in.
Aadress: Tallinn, Karu t. 16.
Lisainformatsioon: museum@jewish.ee;
56262251, Tatjana.
Музей открыт Пон.- Пят. 10-17.
Вне этого - по предварительной договоренности.
Вход бесплатный. Для групп - 2 евро/чел.
Адрес: Таллинн, ул. Кару 16.
Дополнительная информация: museum@jewish.ee;
+372 56262251, Татьяна.
The museum is open M-F 10-17.
At other times - by previous appointment.
Entrance is free. For groups - 2 Eur/person.
Address: Tallinn, Karu str. 16.
Additional information: museum@jewish.ee;
+372 56262251, Tatjana.

Brošüür Брошюра Brochure
Pictures of the museum
EJA lehekülg    09.02.16
Сайт EJA    09.02.16
EJA site    09.02.16

Kataloog    06.01.16
Каталог    06.01.16
Catalogue    06.01.16
Arhiiv    14.01.16

Lugemissaal  14.01.16
Читальный зал  14.01.16
Reading room  14.01.16


Otsi muuseumi lehekülgedel       Поиск на страницах музея       Search museum site pages

             Kuidas võib annetada muuseumile
Как можно пожертвовать на музей
How to donate to the museum     since 26/2/2008