eja Teadus ja Kunst
Наука и Искусство
Science and Arts

Lazar Gulkowitsch – juuditeaduste edendaja Eestis

20 XII 1898 Žirin, Minski km. -- 1941 Tartu


L. G.

Lazar Gulkowitsch sündis 20. detsembril aastal 1898 kaupmehe perekonnas Žirinis Minski kubermangus Venemaal (tp Valgevene). Juba oma varases nooruses õppis ta erinevate õpetajate käe all heebrea keelt ning Talmudi kirjandust. 12-13 aastaselt asus ta õppima Miri ješivasse. Esimese maailmasõja esimestel aastatel põgenes Gulkowitschite perekond Lõuna-Venemaale Nikolajevisse, kus Lazar sooritas aastal 1918 edukalt gümnaasiumi lõpueksamid. Üsna pea pärast seda reevakueeriti perekond Leetu, Virbalise linna, kus Lazar lühiajaliselt heebreakeelse rahvakooli juhina tegutses ning kohaliku rabinaadi liige oli. 1919 aasta sügisel sai temast aga Königsbergi Albertuse-Ülikooli meditsiinitudeng – ehk on see seletatav sellega, et just Königsbergi ülikooli arstiteaduskond pakkus paljudele toonastele tsaaririigi juutidele võimaluse kõrgharidust omandada ning arsti elukutse oli kõikjal heas kirjas. Üsna pea selgus, et tema eelistusteks kujunesid siiski filoloogia, filosoofia ja religioonilugu.

Sellegi poolest üritas ta ka meditsiini alal ülikooli lõpetada, kuid enne veel, kui ta doktorieksamile jõudis, kutsuti ta aastal 1924 Leipzigi Ülikooli, et võtta üle heebrea, aramea ja talmudi teaduste lektoraat usuteaduskonna juures.

1932 sai temast hilise judaismi erakorraline professor Leipzigi Ülikooli filosoofiateaduskonnas. Kuid juba aasta hiljem pidi ta nagu paljud teised juudi õpetlased natside võimuletuleku ja Nürnbergi rassiseaduste tõttu ülikoolist lahkuma.

1934. aastal avati Tartu Ülikooli juures juuditeaduste õppetool, ja selle juhiks sai Lazar Gulkowitsch. Õppetöö, mis hõlmas sarnaselt Leipzigile laia teemaderingi (alates semiidi keelte grammatikatest kuni kabbala ja juudi filosoofiani välja), toimus peamiselt saksa ja heebrea keeles, kuid Gulkowitsch omandas üpris ruttu ka eesti keele oskuse ning astus 1937 koos perekonnaga Eesti kodakondsusesse. Nimelt oli ta juba 1924. a abiellunud Frieda Rabinowitziga ning neil oli kaks tütart – Lea-Riwka (sündinud 1925. a Königsbergis) ja Sulamit (sündinud 1936. a Tartus). Pere ja õppetöö kõrvalt pühendas Gulkowitsch end aga ka teadustööle ning käis külalislektorina esinemas nii Rootsi, Inglismaa kui ka USA ülikoolides.

1941. a. jaanuaris muudeti TÜ filosoofiateaduskond ajaloo-keeleteaduskonnaks ja juuditeaduste õppetool likvideeriti. Sõja alguses keeldus Gulkowitsch evakueerumast Nõukogude tagalasse. Lazar Gulkowitsch ja tema perekond hukkusid 1941. a. juulis Tartu juudi getos.

Anu Põldsami artiklist L. Gulkowitschi tööst ja elust

Tervikuna artiklit võib lugeda siit


tempel with studentsL.G. Michelson
seminar Konverents Judaistika Tartus.
Lazar Gulkowitsch ja tema Seminarium Litterarum Judaearum Universitatis Tartuensis
(mälestus tulevikuks)
13.-15. mail 2007 Tartus

Конференция Юдаистика в Тарту.
Лазарь Гулкович и его семинар Litterarum Judaearum Universitatis Tartuensis
(память на будущее)
13-15 мая 2007 в Тарту

Conference Jewish Studies in Tartu.
Lazar Gulkowitsch and his Seminarium Litterarum Judaearum Universitatis Tartuensis
(a Memory for the Future)
May 13th to 15th, 2007 in Tartu, Estonia
HOME Kunst Bibliograafia Business Kogukond Haridus Perekonnad Ajalugu Organisatsioonid Mälestused Religioon Sport Varia
HOME Искусство Библиография Бизнес Община Образов. Семьи История Организации Воспоминания Религия Спорт Разное
HOME Art Bibliography Business Community Education Families History Organizations Memoirs Religion Sport Various