eja Teadus ja Kunst
Наука и Искусство
Science and Arts

Julius Gens

17/11/1887 - 03/02/1957

J Gens

Julius (Idel) Gens (Genss) – (17.11.1887, Tartu – 3.02.1957, Tallinn) – kunstiteadlane, bibliofiil, bibliograaf

Lõpetas Tartu ülikooli juuriidilise teaduskonna (1911), õppis Müncheni Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonnas ( 1911-1912), töötas advokaadina Moskvas (1913-1916), juhtis ühte Petrogradi kirjastust (1917). 1918 a-st elas Eestis. Juhtis rootsi firma «The Timber Company» eesti filiaali (kuni 1940), siis Kunstimuuseumi teaduslik töötaja Tallinnas.

1941. aastaks korjas ta ühe kõige tuntuma raamatukogu kunstiväljaannetest ja illustreeritud raamatutest (üle 9000 köite). Tema kogus oli üle 5000 gravüüri ja mitu tuhat eksliibrist. Raamatu- ja graafikakogu asusid sõja ajal Alfred Rosenbergi juhitud okupatsioonivägede staabis ja sõja lõpul viidi Saksamaale. Raamatukogu tagastati sõjasaagina Nõukogude Liidule ja anti üle Valgevene NSV Teaduste Akadeemia raamatukogule.

Evakueerituna Taškendis aastail 1941-1944 koostas ta «Материалы к истории изобразительного искусства и народного творчества Советского Узбекистана».

Peale sõda oli ENSV Kunstifondi näituste juhataja.

Genssi koostatud on:

Viimastel eluaastatel töötas «Заметки библиофила» jätkamise kallal, fragmendid sellest avaldati raamatus «Альманах библиофила» (М.,1976, вып. 3) ja ajakirjas «Советская библиография (1990, № 4-5). 1948. aastal ilmus tema sulest reisijuht «Vana Tallinn» (eesti ja vene keeles). 1953. lõpetas Genss masinakirja jäänud 14-köitelise eesti kunsti ajaloo bibliograafia.

Viited:

J Gens J Gens


J Gens

Biblioteek
Inna Gens "Ühe raamatukogu lugu" (vene keeles)
exlibris "Julius Genss - juudi kunsti uurija ja propagandist" - Leo Gensi loeng isast (inglise keeles)

Katkend Inna Gensi raamatust "Kodud ja kujutelmad"

L. Gens - "Juulius Genss 19. sajandi baltisaksa kunsti uuriana

Eerik Teder - "Julius Genss ja bibliofiilia", "Raamat on..." II, Tallinn 2002

HOME Kunst Bibliograafia Business Kogukond Haridus Perekonnad Ajalugu Organisatsioonid Mälestused Religioon Sport Varia
HOME Искусство Библиография Бизнес Община Образов. Семьи История Организации Воспоминания Религия Спорт Разное
HOME Art Bibliography Business Community Education Families History Organizations Memoirs Religion Sport Various