eja Teadus ja Kunst
Наука и Искусство
Science and Arts

Sergei (Saja) Levin

25/8/1913 – 14/1/1975


S. Levin

Levin, Sergei (25. /12. VIII 1913 - 14. I 1975), teatriteadlane ja -kriitik.

Sündis Tallinnas tehaseinseneri pojana. Isa - Grigori Levin (1880-1946), ema - Juudit Levin sünd. Levinovitš (1880-1928). Õppis Tallinna juudi gümnaasiumis ja 1930-34 Tartu ülikoolis arstiteadust, stuudiumi lõpetamata. Töötas Tallinnas 1935-40 kontoristina ja 1940-41 ajakirjanikuna.

Sai Eesti Laskurkorpuses 1942 Velikije Luki lahingus raskesti haavata. Hiljem töötas arveametnikuna kolhoosis Baškiiri ANSV-s, alates 1944. ajakirjanik Tallinnas „Cоветская Эстония" toimetuses.

1954 lõpetas kaugõppes Leningradi A. Ostrovski nimelise teatriinstituuti kiitusega teatriteaduse alal.

Töötas 1949-64 „Õhtulehe" toimetuses, sattus nõukogude võimu poolt algatatud kosmopolitismi vastu võitlemise kampaanias põlu alla ning sai aastatel 1949-53 avaldada end vaid varjunimede (S. Kulep, V. Insel, M. Elling jt.) all. Aastast 1964 oli ta ENSV kultuuriministeeriumi kunstide valitsuse juhataja asetäitja ning draama-ja muusikateoste kolleegiumi peatoimetaja.

NLKP liige 1946, Ajakirjanike Liidu liige, Eesti Teatriühingu liige 1945, olnud ETÜ vastutav sekretär, selle kriitikasektsiooni ja AL-i kunstikriitika sektsiooni esimees; ENSV teeneline kunstitegelane 1974.

Suri Tallinnas, maetud Metsakalmistule.

Levin on avaldanud umbes 550 teatrialast artiklit ja retsensiooni eesti, vene ja läti ajakirjanduses ning kogudes. Postuumselt on avaldatud „Valik teatriartikleid" koos valikbibliograafiaga (1978, koostanud L. Vellerand).

Levin tugines Stanislavski psühholoogilis-olustikulise realismi teooriale, analüüsides sügavalt ja nõudlikult esmajoones Tallinna teatrite, aga ka „Ugala" lavastusi ja näitlejatöid, ta rajas populaarse rubriigi „Suuri kordaminekuid väikestes osades". Levin lähenes klassikateostele kindlate kontseptsioonidega, põhjustades vahel vastuvaidlemisi teiste suundade teatritegelaste poolt, eriti teatrikunsti suurema tinglikkuse ajajärgul.

Bibliograafia: Sirp ja Vasar 23. VIII 1963 (E. Treier); Noorte Hääl 26. VIII 1973 (E. Treier); Sirp ja Vasar 17. I 1975 (nekroloog); Rahva Hääl 15. IX 1978 (K. Kask).

E. Treier

"Eesti kirjanike leksikon" Eesti raamat, Tallinn - aluselSiit võib lugeda eessõna raamatust „Valik teatriartikleid" (1978, koostanud L. Vellerand).
Saja Levin kunstnik (karikatuurid kingitud Bluma Rubanovitšile seoses tema USA sõiduga) ja luuletaja (venekeelne tekst - u. 1937 a.)


Gymnasium Gymnasium Gymnasium
HOME Kunst Bibliograafia Business Kogukond Haridus Perekonnad Ajalugu Organisatsioonid Mälestused Religioon Sport Varia
HOME Искусство Библиография Бизнес Община Образов. Семьи История Организации Воспоминания Религия Спорт Разное
HOME Art Bibliography Business Community Education Families History Organizations Memoirs Religion Sport Various