eja"Rahvusvaheline" korporatsioon asutamisel

("Postimees" Tartu 15/4/1933)

Leht3Rühm Tartu ülikooli nooremaid üliõpilasi on esitanud ülikooli valitsusele sooviavalduse uue üliõpilasorganisatsiooni asutamiseks. Ühtlasi esitatud põhikirjast selgub, et uue organisatsiooni kavatsetud nimi oleks "Fraternitas Estoniensis". Organisatsiooni liikmeteks võivad olla kõik Tartu ülikooli üliõpilased rahvusele ja kodakondsusele vaatamata, välja arvatud juudid. Välismärk - müts ja lint - oleks värvides helesinine, tumelillakas punane ja valge. Põhikirjas on ka punkt mis näeb organisatsiooni asjaajamise ametlikuks keeleks eesti keele.

Paistab silma asutada kavatseva korporatsiooni nime ja välismärgi värvide sarnadus mõne vanema üliõpilasorganisatsiooniga.

Üliõpilasprorektor on organisatsiooni põhikirja esitanud seisukoha võtmiseks ka üliõpilaskonna edustusele.


Edustus asus eitavale seisukohale asutamisel oleva rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni asjus.

("Postimees" Tartu 23/4/1933)

Leht4.... Huvitamaks päevakorra punktiks osutub asutada kavatsetava üliõpilasorganisatsiooni "Fraternitas Estoniensis" põhikirja kohta seisukoha võtmine, kus elavust sünnitas muuseas claususe märkus juutide kohta. Asutatava organisatsiooni kohta asutakse eitavale seisukohale, kus juures märgitakse nime mittevastuvust organistasiooni koosseisule, kuna sinna võivad kuuluda põhikirja järele üliõpilased igast rahvusest ja kodakonsusest peale juutide. Nimi sarnaneb lähedalt juba olevate organisatsioonide nimetusele, samuti ka välismärgi värvid. Samuti märgitakse ära, et asutajad liikmed on kõik noored üliõpilased (matrikli number enamikul üle 12.000).

Elavalt on sõnavõttusid selle kohta, et põhikirjas on küll toonitatud organisatsiooni rahvusvahelist ilmet, kuid sama märkus näeb ette juudisoost üliõpilaste kohta erandi. Juudi üliõpilaste esindaja toonitas, et edustusel tuleb otsus teha, kas ta pooldab numerus clausust või mitte. Kuna seda clausust ei esine vabariigi põhiseaduses ega ka teistes seadustes ja määrustes, siis ei tohtivat see esineda selle üliõpilasorganisatsiooni põhikirjas. Eitav seisukoht uue organisatsiooni kohta võetakse vastu ühel häälel......


HOME Kunst Bibliograafia Business Kogukond Haridus Perekonnad Ajalugu Organisatsioonid Mälestused Religioon Sport Varia
HOME Искусство Библиография Бизнес Община Образов. Семьи История Организации Воспоминания Религия Спорт Разное
HOME Art Bibliography Business Community Education Families History Organizations Memoirs Religion Sport Various