eja Holokaust
Холокост
Holocaust

Saksamaalt lahkuvate juudi rahvusest isikute valgumine Eestisse ei ole soovitav

1933. aasta

Arhiivi dokumendid ERA.957.3.219


Taust: Saksamaa 1933. aastal:

30.01 A. Hitler määrati Riigikantsleriks
27.02 Tulekahju Reichstagis
05.03 Üldvalimised. Natsionaalsotsialistlik partei sai 43.9% hääli
20.03 Dachau koonduslaagri avamine
23.03 Eriolukorra seadus, mis andis Hitlerile neljaks aastaks piiramatu võimu
01.04 Juudi äride ja ettevõtete boikott
07.04 Avaliku teenistuse piirangud mitte aarialastele


1. 28.4.1933. Politseivalitsus Välisministeeriumile. T. Salajane. V. Kiire.

Palun ettekirjutada meie välisesitlustele Euroopas, kelledel õigus passe sisse- ja läbisõiduks viseerida, et nad ilma Kohtu- ja siseministeeriumi nõusolekuta ei annaks sissesõidu luba Saksamaalt lahkuvatele või peale 1. märtsi s.a. lahkunud juudi rahvusest isikutele nende kodakondsuse peale vaatamata.

Kohtu- ja siseminister A. Anderkopp.


2. 1.5.1933. Administratiiv Konsulaar büroo. Salajane.

Saatkonnale Riias, Kaunases, Varsavis, Roomas, Pariisis, Londonis, Berliinis, Stockholmis, Helsingis, Moskvas.
Peakonsulaadile Kopenhagenis, Leningradis, New-Yorkis, Rotterdamis.
Konsulaadile Antverpenis.

Palun teadmiseks võtta, et Kohtu- ja siseministeerium ei pea soovitavaks Saksamaalt lahkuvate või peale 1.märtsi s.a. lahkunud juudi rahvusest isikute valgumist Eestisse, ükskõik missugusest kodakondsusest need oleks.
Niivõrd kui seda ei takista olemasolevad kokkulepped, tohib juutidele sissesõidu lubasid anda ainult Kohtu- ja siseministeeriumi nõusolekul. Kui tegemist on nende riikide kodanikkudega, kellega on viisad kaotatud, siis on keelatud anda peatuslubasid või nende saamist kindlustada. Küsimus otsustatakse siin.
Informatsiooni andmisel sarnastele sõitjatele, palume seda eitavat seisukohta silmas pidada.
Käesolevat eeskirja palume salajases korras teatavaks teha kõikidele Teile alluvatele konsulitele, kes õigustatud andma viisasid.

Direktor.


3. 31.5.1933. Eesti saatkond Saksamaal. Salajane.

Välisministeeriumi adm. osak. konsulaar büroole.

Teie sal. ringkiri 9.5.33 N61.

Sissesõide viisade andmisel saab saatkond silmaspidada ringkirja ettekirjutusi.

Ringkirja sisu teatavaks tegemist salajases kirjas saatkonnale alluvatele au-konsulaatidele ei pea meie soovitavaks 1) kuna praktiliselt sellel vähe tähtsust (saksa kodanikud viisasid ei vaia ning teiste riikide kodanikkudele tuleb viisade andmise juhtumisi ette ainult eraldina), 2) 9-st aukonsulist on 3 juuti, 3) ei ole kindel, et ettekirjutus avalikkusesse ei pääse, eriti kuna nats.-sotsialistlik ajakirjandus sellest heameelega teeks sensatsioonilise sõnumi, mis aga taktilistel kaalutustel Eesti seisukohast ebasoovitav on.

Saadiku ülesandel: Oskar Õpik, Nõunik.4. 15.6.1933. Consulate general of Estonia. New-York. Salajane.

Välisministeerium, administratiiv osakond, Tallinn.

T/Sal. N61, 9.V.33

Ühendriikide kodanikkude hulgast on meil peaaegu võimata eraldada juute, sest nende passidel ei leidu andmeid rahvuse kohta. Nimi ja päevapilt, millede järele tuleks seda otsustada, on tihtipäälegi õige petlikud.

Minule näib, et Ühendriikidest ei ole karta juutide valgumist Eestisse, ja selle tõttu oleks tarbetu püüda siin takistusi teha viisasaamisel juudi soost Ühendriikide kodanikkudele. On arvata, et selle teostamine kutsuks esile ka protesti Ühendriikide valitsuselt.

Kuni täiendava korralduse saamiseni annan kahtlastel kordadel viisasi peatuseks Eestis mitte üle kahe nädala.

/Kuusk/HOME Kunst Bibliograafia Business Kogukond Haridus Perekonnad Ajalugu Organisatsioonid Mälestused Religioon Sport Varia
HOME Искусство Библиография Бизнес Община Образов. Семьи История Организации Воспоминания Религия Спорт Разное
HOME Art Bibliography Business Community Education Families History Organizations Memoirs Religion Sport Various