eja Holokaust
Холокост
Holocaust

1933


yiden

JUUDID!

Vaatamata sellele, et kogu maailmas boikoteeritakse kaupu ning kinofilme praegusest antisemiitlikust Saksamaalt, on aga mõned juhused, et juudid käivad kinodes, kus demonstreeritakse filme Saksamaa toodangust, sellega toetatakse saksa tööstust ent selle läbi meie ilmseid vaenlasi.

Seda ei tohi olla!

Mitte ühtegi senti ei tohi kulutada saksamaalistele kaupadele, seniks kuni seal valitseb nats.-sots. partei, mis on seadnud omale eesmärgiks hävitada juudirahvast.

JUUDID OLGE ÜKSMEELSED VÕITLUSES MEIE VAENLASTE VASTU.

Tallinna komitee Saksamaa nats-sots partei antisemitismi vastu võitlemiseks.


ЕВРЕИ!

Несмотря на то, что во всем мире бойкотируют товары и кинофильмы теперешней антисемитской Германии, все-же есть случаи, когда евреи посещают кинотеатры, где демонстрируются немецкие фильмы, тем самым усиливая немецкую индустрию и, через нее, наших явных врагов.

Этого не должно быть!

Ни одного цента нельзя тратить на немецкие товары до тех пор, пока там правит нац.-соц. партия, поставившая своей целью уничтожить еврейский народ.

ЕВРЕИ БУДЬТЕ ЕДИНЫ В БОРЬБЕ ПРОТИВ НАШЕГО ВРАГА.

Таллиннский комитет борьбы против антисемитизма нац-соц партии Германии.


JEWS!

Despite the worldwide boycott of products and movies from the present day antisemitic Germany, there are some cases, when Jews go to cinemas, where German films are shown, thereby strengthening the German industry and, through it, our obvious enemies.

This should not happen!

Not a single penny can be spent on German goods until there reigns nats.-soc. Party that set the goal of destroing the Jewish people.

JEWS BE UNITED IN THE FIGHT AGAINST OUR ENEMY.

Tallinn committee to combat antisemitic National-Socialist Party of Germany.


HOME Kunst Bibliograafia Business Kogukond Haridus Perekonnad Ajalugu Organisatsioonid Mälestused Religioon Sport Varia
HOME Искусство Библиография Бизнес Община Образов. Семьи История Организации Воспоминания Религия Спорт Разное
HOME Art Bibliography Business Community Education Families History Organizations Memoirs Religion Sport Various