eja
 

 
 
 
On vaja teha kiireid säilitamis töid kahel juudi kalmistul Tartus (kaasaarvatud vana kalmistu Roosi tänaval). Need tööd lähevad maksma 79,5 tuhat eurot. Eesti juudi kogukond tänab juba ette iga võimaliku toetuse eest. Konto number EE452200001120072933 (selgitus: surnuaed).
.
Необходимо провести срочные работы на двух еврейских кладбищах в Тарту (в том числе на старом кладбище на ул. Роози). Для этих работ необходимо собрать огромную сумму в 79.5 тысяч евро. Эстонская еврейская община заранее благодарит всех за посильную помощь. Номер счета ЕЕ452200001120072933 (с пояснением SURNUAED).
.
It is necessary to carry out urgent works on the two Jewish cemeteries in Tartu (including the old cemetery on the Roosi str.). A huge amount of 79.5 thousand euros is needed for these works. Estonian Jewish community thanks in advance for all possible assistance. Account number EE452200001120072933 (with an explanation SURNUAED). .
HOME Kunst Bibliograafia Business Kogukond Haridus Perekonnad Ajalugu Organisatsioonid Mälestused Religioon Sport Varia
HOME Искусство Библиография Бизнес Община Образов. Семьи История Организации Воспоминания Религия Спорт Разное
HOME Art Bibliography Business Community Education Families History Organizations Memoirs Religion Sport Various