.
eja Eesti Juutide Arhiiv
Архив Эстонских Евреев
Estonian Jewry Archive

>

Link to album
Link to album
      
Estonian flag Russian flag English flag Last update
Ajalugu История History 26/04/15
Haridus Образование Education 04/02/15
Holokaust ja juudivastasus Холокост и антисемитизм Holocaust and antisemitism 10/04/15
Genealoogia Генеалогия Genealogy 24/04/15
Juudi Kogukond Еврейская Община Jewish Community 28/04/14
Juutide asualad ja "juudi" nimega kohad Еврейские места и "еврейские" названия Jewish places and "jewish" names 28/03/15
Mälestused/Jutustused Мемуары/Рассказы Memoirs/Stories 19/01/15
Organisatsioonid enne 1940 Организации до 1940 г. Organizations before 1940 19/01/15
Religioon Религия Religion 22/08/14
Sport Спорт Sport 16/02/13
Teadus ja Kunst Наука и Искусство Science and Arts 11/02/15
Varia Разное Various 27/02/14
Äritegevus Бизнес Business 13/10/14


Otsi muuseumi lehekülgedel       Поиск на страницах музея       Search museum site pages
E-mail'i saatmiseks lehekülje autorile palun klikkige siia
Для отправки сообщения автору сайта пожалуйста нажмите здесь
To send an e-mail to the author of the site please click here

Uudised:

Genealoogia: lisatud palju uusi andmeid Tartust 1860-1900.
Genealoogia: palju uusi andmeid VS osavõtjatest. Tänu D. Haitovile.

Новости:

Генеалогия: Много новых данных о Тартуских еврееях 1860-1900
Генеалогия: Много новых данных о сражавшихся в Войне за независимость. Спасибо Д. Хайтову.

News:

Genealogy: many new entries about Tartu Jews from 1860-1900
Genealogy: many new entries about Jews fighting in the War of independence. Thanks to D. Haitov.

   
                                                    Adobe reader Adobe (PDF) reader Xcel viewer MS Xcel viewer PowerPoint Viewer PowerPoint viewerThis site was started on 24/3/2006 by Mark Rybak.

since 26/2/2008